דיני פלילים

כאשר אנחנו עוסקים במערכת המשפט במדינת ישראל אנחנו מדברים על מספר סוגים של בתי משפט. יש בית משפט אזרחי המכיל את בית משפט לענייני משפחה ובית משפט לתביעות קטנות. בבתי משפט אלו לא דנים בעבירות ובפשעים. אלו שייכים לבתי המשפט הפליליים.

קרא עוד

דיני תעבורה

בית משפט לתעבורה הוא בית משפט שדן במקרים של אלו שעברו על דיני תעבורה בישראל. בית משפט זה בעצם שופט את אלו שהמשטרה תפסה כמי שעבר על חוקי התעבורה כפי שקבע המחוקק. בעצם בית משפט זה בדומה לבתי משפט אחרים הוא שיתוף בין הרשות השופטת לרשות המבצעת.

קרא עוד

דיני מקרקעין

המילה מקרקעין באה מתוך המילה קרקע. כל מה שנבנה על הקרקע אם בצורה זמנית הוא מחובר אליה או בצורה קבועה, נקרא מקרקעין. אדם שהוא בעל מקרקעין הוא האדם שיש לו בעלות על הקרקע, יש לו את הזכות להשתמש בו או להשכיר אותה לאחר על מנת שהאחר ישתמש בה על פי דיני מקרקעין.

קרא עוד