דיני מקרקעין – דיני נדל"ן

דיני מקרקעיןדיני מקרקעין הם החוקים והדינים הקשורים לכל מה שקשור למקרקעין בישראל. המילה מקרקעין באה מתוך המילה קרקע. כל מה שנבנה על הקרקע אם בצורה זמנית הוא מחובר אליה או בצורה קבועה, נקרא מקרקעין. אדם שהוא בעל מקרקעין הוא האדם שיש לו בעלות על הקרקע, יש לו את הזכות להשתמש בו או להשכיר אותה לאחר על מנת שהאחר ישתמש בה על פי דיני מקרקעין, אדם שיש לו זכות על הקרקע יש לו זכות גם על כל הדברים הנמצאים מתחת לאותה קרקע כגון מחצבים ומינרלים שנמצאים בקרקע.

דיני מקרקעין – זכויות ושימושים

דיני מקרקעין במדינת ישראל עוסקים בנושאי הבעלות והזכויות שיש לאנשים על מקרקעין וכן חוקים לגבי השימוש במקרקעין. למשל כל החוקים הנוגעים לגבי מכירת מקרקעין או השכרת מקרקעין. שכירות היא על פי דיני מקרקעין הזכות להחזיק ולהשתמש בנכס בעבור תשלום כל שהוא. בדרך כלל השכירות מוגדרת לתקופה מסוימת. כאשר השכירות נקבעת לשימוש של מעל לחמש שנים זה כבר נחשב כחכירה של המקרקעין. חכירה לדורות היא כאשר משלמים על הזכות להשתמש בנכס מעל עשרים וחמש שנה.

דוגמאות לדיני מקרקעין

ישנם הרבה סיטואציות ומקרים בהם יש חשיבות גדולה להימצאותם של דינים הקשורים למקרקעין. למשל שכירת דירה בדמי מפתח. כולנו שמענו על המושג הזה אבל לא ממש ידענו מה הוא אומר מבחינה חוקית. שכירת נכס בדמי מפתח היא עסקת מקרקעין המשלבת בין קניית הנכס והשכרתו. בשלב הראשון הרוכש משלם את שוויו של מחצית הנכס, מה שמקנה לו על פי חוק ודין המקרקעין, חזקה על הנכס. את שאר השווי של הנכס, הרוכש משלם בתשלומי שכירות קטנים. תשלומים אלו מספקים הגנה לרוכש של הנכס לגבי המגורים בנכס:

  • הוא יכול לגור בנכס עד סוף חייו.
  • הוא יכול להוריש את הנכס לקרוב שהוא מדרגה ראשונה רק אם קרוב זה התגורר עימו בנכס קרוב לפטירתו.

חוקים אלו הם במסגרת חוק הגנת הדייר המגנים על הדייר שרכש נכס בדמי מפתח.

דיני נכסי דלא ניידי

נדל"ן הם ראש התיבות של נכסי דלא ניידי. זה בארמית המתאר נכסים שלא ניתן להזיזם. כמו קרקע והבית הנבנה עליה. לכן כל עסקת מקרקעין היא בעצם עסקת נדל"ן על חוקי ודיניה.