דיני פלילים

דיני פלילים – החטא ועונשו

כאשר אנחנו עוסקים במערכת המשפט במדינת ישראל אנחנו מדברים על מספר סוגים של בתי משפט. יש בית משפט אזרחי המכיל את בית משפט לענייני משפחה ובית משפט לתביעות קטנות. בבתי משפט אלו לא דנים בעבירות ובפשעים. אלו שייכים לבתי המשפט הפליליים. בבתי משפט אלו מתקיימים דיני פלילים ושופטים אנשים על פשעים שעשו שמהווים עבירה על החוק הפלילי במדינת ישראל.

מהם דיני פלילים

דיני פלילים באים לעשות סדר. הם בעצם באים ואומרים מה מותר ומה אסור לעשות במדינת ישראל. אם נעשתה עבירה כלשהיא על החוקים המוגדרים כדיני פלילים ועונשין הרי שמדינת ישראל יכולה לתבוע ולהאשים את האדם בבית משפט על ביצוע העבירה. כתוצאה מכך ובאם יימצא אשם בעבירה הוא יקבל עונש בהתאם לחוקים ולדינים הפליליים במדינה. הדינים קובעים את הדברים הבאים :

  • על פי החוק: עבירה על החוק נובעת קודם כל מקיום של חוק במדינת ישראל. גם העונש הוא בא מתוך הכוח של החוק שנחקק.  אי אפשר לקרוא לעבירה עבירה פלילית או המחוקק לא הגדיר אותה כפלילית. חוק זה נובע מחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו.
  • איסור על ענישה רטרואקטיבית: אי אפשר להאשים בעבירה לפני שחוקק החוק הקשור לעבירה.
  • חייב להתבסס על עובדות: רק כאשר בוסס כי יש יסוד פיזי ועובדתי להתנהגות פלילית אז אפשר לקבוע כי ישנה אחריות פלילית למעשה. הכוונה היא שלא מתייחסים לפגיעה קטנה באינטרס הציבורי אלא רק כאשר יש סכנה של ממש לאינטרס הציבורי. רק אז אפשר לקבוע אחריות פלילית. רק בנושא של בגידה במדינה אפשר להטיל אחריות פלילית על מחשבה וכוונה לבגוד במדינה.
  • האשמה במעשה פלילי – האשמה במעשה פלילי על פי דיני פלילים מחויבת בהטלת אחריות בארבע מישורים: אחריות האישית-אדם מואשם רק על חטאו שלו, כשרות פלילית- האדם כשיר לעמוד לדין פלילי, היסוד הנפשי- המרכיב הרגשי בעשיית העבירה ואין סיג לאחריות הפלילית- זאת אומרת שהעבירה לא נעשתה מתוך הגנה עצמית או כורח או צידוק.

העונשים גם נמצאים בחוק

כשאדם מואשם ונמצא מורשע בדין פלילי, הוא נענש בהתאם. גם העונשים נמצאים בחוקים שנחקקו על ידי מדינת ישראל.