עורך דין לתעבורהדיני תעבורה  – בית משפט לתעבורה

בית משפט לתעבורה הוא בית משפט שדן במקרים של אלו שעברו על דיני תעבורה בישראל. בית משפט זה בעצם שופט את אלו שהמשטרה תפסה כמי שעבר על חוקי התעבורה כפי שקבע המחוקק. בעצם בית משפט זה בדומה לבתי משפט אחרים הוא שיתוף בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. המשטרה שהיא שלוחה של הרשות המבצעת תופסת את העוברים על דינים הקשורים לתעבורה והרשות השופטת, בתי המשפט שופטת אותם.

מהם דיני תעבורה?

דיני תעבורה הנדונים בבית משפט לתעבורה הם דינים שדנים בכל מה שקשור לתעבורה:

  1. פקודות ותקנות תעבורה – כל החוקים הקשורים לנהיגה בכביש.
  2. עבירות שנגרמו על ידי רכב והנוהג בה כגון גרימת מוות.
  3. עבירות של נוהגים הרכב המסכנים צד שלישי.
  4. עבירות הקשורות לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים הנוגעים לכלי רכב.
  5. שימוש ברכב ללא רשות.
  6. עבירות למניעת מפגעים הקשורות לכלי רכב.
  7. חוקים הקשורים לכלי רכב המובילים דברים כולל הובלת חומרים מסוכנים.
  8. עבירות הקשורות לתחרות כלי רכב ללא רישיון.
  9. עבירות עבירה שנעברו על ידי קטינים.

הייחודיות של בית משפט לתעבורה

יש לציין כי אין ממש ייחודיות לבית משפט לתעבורה. אמנם דנים בו באלו העוברים על דיני תחבורה אך בית משפט לתעבורה הוא אינו ערכאה משפטית נפרדת בעלת סמכויות משלה כדוגמת בית משפט לענייני משפחה. בתי משפט לתעבורה הם מערכת ייחודית בתוך בתי משפט השלום. זאת בשל הצורך לייחד אולמות בתי משפט ושופטים לדון בעבירות על דיני התעבורה. השופטים ששופטים בבית משפט לתעבורה הם שופטים של בית משפט לשלום המתמנים מינוי זמני לשנה לשופט בבית משפט לתעבורה. בתי משפט לתעבורה מתנהלים גם אחרת מבחינת ההקלות שהם מעניקים לבאים לדיון המשפטי מתוך רצון שהאדם ייתקן את דרכי נהיגתו ולא יעבור את אותם עבירות שוב. יחד עם זאת בית משפט זה מאוד מחמיר בעבירות של נהיגה בשכרות ובוודאי בעבירות נהיגה ובתאונות דרכים בהם נגרם מוות. הייחודיות של בית משפט זה בעיקר היא שהוא שיש לו את הסמכות לשלול רישיונו של האדם לתקופה מוגבלת או לצמיתות בהתאם לעבירת הנהיגה שעבר