במקרים של חובות, פשיטות רגל ונזקים הנגרמים לאנשים בשל אי יכולת של האחד לשלם לשני, נדרשת המדינה להתערב ולשם כך נוצרו דיני חדלות פירעון. מהי חדלות פירעון ומי בעיקר מושפע מהחוק החדש. 

חדלות פירעון 

חדלות פירעון משמעותה שלאדם החייב כספים לנושים אין יכולת כלכלית להחזיר את חובותיו וגם שווי נכסיו אינם מספיקים עבור זה. במצב כזה יכול החייב לפתוח בהליך הנקרא חדלות פירעון ושיקום כלכלי. גם נושיו של החייב יכולים לפתוח בהליך כדי להכריז עליו ככזה כשמטרתם לקבל לפחות חלק מהכספים המגיעים להם. לאחר שחלק מהחובות יוסדרו וחלקם ימחקו, יוכל להתחיל החייב תהליך של שיקום כלכלי.  

מה השינוי בחוק

במסגרת רפורמה לחוק ישנם כמה שינויים. חוק חדלות פרעון החדש מבדיל בין סכומים שמעל כ-150 אלף לבין סכומים נמוכים מזה והתהליכים שונים בשני המקרים. נוסף על כך תוחם החוק החדש את זמן התהליך שבו החייב יעבור שיקום כלכלי ל ארבע שנים ולאחר מכן יהיה זכאי לקבל צו הפטר אם התנהל כהלכה. 

הנהנים העיקריים

כדי להבין את חוק חדלות הפירעון החדש – על מי הוא משפיע בתכלס, צריך להבין שהחוק לא שונה במשך כמעט 80 שנה והחוק החדש בעל אינטרס מובהק לעזור ולהקל, לסייע בשיקומו והשתלבותו של החייב בחברה הכלכלית. החוק מטיל הגבלות על הנושים ואפשרויות הגבייה שלהם, אך עם זאת מאפשר גם עזרה לפירעון החוב לנושים. 

המוציאים לפועל

הממונים על ההליכים בכל הנוגע לחדלי פירעון יתחלקו לפי גובה החוק. חייבים מתחת ל 150 אלף יהיו בסמכותם של רשות הגבייה, המוכרת כהוצאה לפועל, ואילו חייבים מעל סכום זה יטופלו על ידי כונס הנכסים הרשמי והאפוטרופוס הכללי. 

> קבלו מידע אודות קבלת גימלה מהמוסד לביטוח לאומי