דיני מסחר ותעשייה – משרד הכלכלה

דיני מסחר ותעשייהמשרד הכלכלה, שהיה בעבר משרד התעשייה והמסחר, הוא האחראי היום על נושאי מסחר ותעשייה ועל אכיפתם של דיני מסחר ותע
שייה
במדינת ישראל. שמו של המשרש הפך מספר גלגולים. בהתחלה נקרא "משרד התעשייה", לאחר מכן ובמשך שנים רבות נקרא "משרד המסחר והתעשייה" ובשנים האחרונות נקרא "משרד הכלכלה".

מה הקשר בין דיני מסחר ותעשייה למשרד הכלכלה?

משרד הכלכלה הוא זה האמון לאכיפה ולהסדרה של דיני מסחר ותעשייה במדינת ישראל. הכוונה לחוקים ודינים הקשורים למסחר ותעשייה שמתקיימים במדינה. למשרד הכלכלה יש סמכויות אכיפה על הסדרים מנהליים וכן יש סמכויות אכיפה שקשורות לדין הפלילי. לדוגמא:

  • הענקת רישיונות והיתרי עבודה במסגרת חוקים הקשורים לעבודה.
  • במידה ויש הפרה או עבירה של דיני מסחר ותעשייה, למשרד יש סמכות לחקור את ההפרות והעבירות.
  • המשרד יכול להטיל קנסות על מעסיקים שהפרו את דיני המסחר והתעשייה ואפילו להגיש כתבי אישום ולהאשימם בבית משפט על הפרות אלו.

תקנות מסחר

במשרד הכלכלה יש את מינהל סחר חוץ האחראי על ניהול מדיניות הסחר הבינלאומי של ישראל. מינהל זה פועל לקידום יוזמות סחר וייצוא של מדינת ישראל עם מדינות אחרות, יצירה ותחזוקה של הסכמי סחר כאלו והפעלת נציגים כלכליים בנציגויות ישראל בעולם. במשרד הכלכלה יש את נושא סחר הפנים ובה יחידה הממונה בעצם על תקינת תקנות ליצור ושיווק מוצרים בעלי איכות, תקנות להגברת התחרות של התעשייה המקומית וממונה על כך שמדינת ישראל תעמוד בהתחייבותה לסחר בינלאומי. ביחידת סיר הפנים יש את היחידה להגנת הצרכן אשר מיישמת את הדינים שמתייחסים למסחר ותעשייה מההיבט של הצרכן. לדוגמא:  איסור הטעיית צרכנים, איסור פרסומת מטעה, כללית לגבי פרסומת המכוונת לקטינים, כללים בנוגע בדבר הצגת מחרים על מוצרים ושירותים ועוד תקנות וחוקים.

דיני תעשייה 

תחת התחום של החוקים הקשורים לתעשייה נמצאות מספר יחידות: מינהל יהלומים העוסק בפיתוח וקידום ייצור היהלומים, המוסד לבטיחות וגיהות בתעשייה הפועל מתוך כוח חוק ארגון פיקוח העבודה, מינהל סביבה ופיתוח האחראי על התעשייה הכימית, מינהל מוצרי צריכה ותעשיות היי טק האחראי על תעשיות הטקסטיל, המזון וכל מה שקשור לצריכה